De persoon achter CHAOASE

CHAOASE is de creatie van Sabien Hamburger. Zij is bouwkundig architect & projectleider. Ook heeft ze zich daarnaast geschoold als coach & trainer.

Architect & projectleider

In 1999 ben ik afgestudeerd als bouwkundig architect aan de TU Delft, richting architectuur en interieur. Sindsdien heb ik veel ervaring opgebouwd in utiliteitsprojecten voor welzijn en ontwikkeling: diverse projecten voor ouderenzorg, psychiatrie en kinderopvang. Daarnaast heb ik ook ervaring op het gebied van (levensbestendige) woningbouw, ook voor particulieren.

Verbinding als sleutelwoord

Als architect/projectleider ben ik getraind om vanuit de complexiteit van mensen, wensen, eisen, (financiële) randvoorwaarden en belangen een harmonieus, goed werkend, helder georganiseerd en gestructureerd geheel te smeden. Ik zie mezelf als een verbinder pur sang.

Met plezier ga ik ook aan opdrachtgeverszijde zitten als het om bouwen voor maatschappelijk belang gaat. Mijn zingeving zit in het bijdragen aan ruimteontwikkeling waarin de gebruikers zich op hun best voelen, binnen de gestelde randvoorwaarden. Het is voor mij niet belangrijk of ik de vorm en esthetiek mag bepalen. Voor mij zijn dat middelen en geen doel op zich.

Coach / mentor

Van nature ben ik altijd actief bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Met name omdat ik dat leuk vind en me daar beter door voel. Tevens ook vanuit de ervaring dat je meer te bieden hebt, naarmate je je beter in balans voelt. Dat betekent ook diepe pijnen onder ogen zien. Dat is niet makkelijk, maar daar valt wel de meeste winst mee te behalen. Juist omdat ik de meerwaarde van deze manier van leven zo sterk ervaar, ben ik ook heel gemotiveerd om anderen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik de ene keer als coach, de andere keer als gastdocent.

Opleidingen

Ik volgde in september 2012 diverse opleidingen bij Double Healix, een opleidingsinstituut voor (persoonlijk) leiderschap. In september 2017 ben ik afgestudeerd als gecertificeerd Double Healix coach.
Tevens ben ik me aan het scholen in de 4fier methodiek.

Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als gastdocent in uiteenlopende settings: van basisschool (taalonderwijs) tot de TU Delft (bouwkundige kennis en architectuur grammatica).

Duurzaamheid

Duurzaam denken is altijd een vanzelfsprekenheid voor mij tijdens alle bouwprojecten. Ik houd bijvoorbeeld altijd de volgende vragen in mijn achterhoofd bij de keuze voor materialen: waar komen bouwmaterialen vandaan? Welke impact hebben die op het milieu, ook na de levensduur van een gebouw? Het zijn slechts twee beslissingen waarbij je bewust een keuze kunt maken voor duurzaam bouwen. Die bewuste keuze maak ik bij alle beslissingen die nodig zijn tijdens een bouwproject, natuurlijk altijd in samenspraak met de opdrachtgever.

Typisch Sabien

Ik ben te typeren als een scherp analyticus die in staat is om de kern van elk vraagstuk snel boven water te krijgen en een opbouwende richting te bieden. Altijd met oog voor de mens en de menselijke maat.

Een paar van mijn credo’s

  • Hoe groter het vertrouwen, hoe lager de kosten en hoe hoger de snelheid (Stephen M.R. Covey “The speed of trust” 2006 CoveyLink, LLC)
  • Als je iets doet, moet je het goed doen. Met verantwoordelijkheidsgevoel, met aandacht, met hart en ziel, zorgvuldig, in goed overleg, dienend. En met de nodige flexibiliteit en humor.
  • De beste oplossingen komen altijd in goed overleg en in samenwerking tot stand.

Maak een afspraak ter kennismaking

Heeft u een vraag aan Sabien of over CHAOASE? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? U kunt mij bereiken via info@chaoase.nl of ga naar contact.

Ga naar contact